Làm phò để trả nợ cho người yêu

Làm phò để trả nợ cho người yêu
91CM-0019

Cô gái Sansan có thằng người yêu cờ bạc nợ nần khắp nơi, các đại ca xã hội đen đã tìm đến bắt cô để đòi tiền nhưng cô cũng không một xu dính túi đành trở thành đồ chơi của đại ca để trừ nợ dần.

x