Mơ được chịch cùng thầy dạy Yoga

Mơ được chịch cùng thầy dạy Yoga

3 chị em ở chung một nhà, cô thứ 2 thì có sở thích tập yoga nên đã mời thầy dạy yoga tới nhà để kèm cặp cùng với đó không quên dạy môn chịch. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, 2 chị em còn lại đã phát hiện ra điều đó và cũng muốn được chịch thầy dạy yoga này và sau đó họ có thỏa thuận để hiện thực hóa giấc mơ này.

x