Người giúp việc làm sai, ông chủ phạt bị địt đến khi nào sưng bụng mới tha

Người giúp việc làm sai, ông chủ phạt bị địt đến khi nào sưng bụng mới tha
MD-0273
x