Như thuở ban đầu

Như thuở ban đầu

Một bộ phim 18 hài mô tả quan hệ tình dục giữa một tổng giám đốc và các nhân viên nam và nữ được phái đến cho một chuỗi phòng tập thể hình của Mỹ để tiến vào Hàn Quốc

x