Rakuen Shinshoku Island of the Dead 1

Rakuen Shinshoku Island of the Dead 1
楽園侵触 Island of the dead

Một hòn đảo hoang được một công ty tư nhân cải tạo và xây dựng khu nghỉ dưỡng để thương mại du lịch. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp cho đến ngày khánh thành hòn đảo…

x