Tình dục là liều thuốc hòa giải hiệu quả

Tình dục là liều thuốc hòa giải hiệu quả

Khi mẫu thuẫn xảy ra do tập gym quá ồn ào, thì giải pháp được đưa ra là chịch 1 cái thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

x